Paasvuren: mooie traditie, maar niet zonder risico

Het is weer tijd voor de jaarlijkse paasvuren. Het bezoeken van een paasvuur is een mooie traditie, maar niet zonder risico. Een populaire gebeurtenis voor veel mensen in de provincies. De paasvuren leveren jaarlijks echter, naast veel plezier, ook slachtoffers op met brandwonden.

Hieronder tips voor een veilig paasvuur en eerste hulp tips voor het geval er toch iets mis gaat.

Veilig opbouwen

Een paasbult mag enkel opgebouwd worden op de door uw gemeente toegewezen plek. Gebruik voor uw paasvuur schoon hout/snoeiafval. Afvalstoffen en geverfd hout vallen hier niet onder.

Paasvuur aansteken

Gebruikt u brandversnellers bij het aansteken van de paasbult? Pas dan op met vluchtige brandbare stoffen zoals benzine, thinner en spiritus. Lampenolie is veiliger en werkt net zo goed!

De straffe wind maakt alles kurkdroog. Dit maakt vuur extra gevaarlijk doordat vonken zich snel en over een grote afstand verspreiden. Wanneer vonken terechtkomen in bijvoorbeeld kleding, een rieten dak of droge bossage, dan wordt het vuur extra snel aangewakkerd door de harde wind.

Het paasvuur brandt

Blijf uit de rook. Rook inademen is altijd gevaarlijk. Daarnaast is er door de harde, droge wind kans dat u of uw kinderen vonken in de kleding krijgen waardoor die in brand kan vliegen. Trek daarom in elk geval moeilijker brandbare stoffen aan zoals katoen en zorg dat u de wind in de rug houdt.

Ga niet voorbij de afrastering. Zorg er ook voor dat er geen kinderen voorbij de afrastering gaan. Stralingswarmte die vrijkomt kan brandwonden veroorzaken en een paasvuur kan uit elkaar vallen.

Ná de brand, na Pasen

De paasbult gloeit nog lang na, ook als dit al niet meer te zien is. Zorg er dus voor dat kinderen ook ná Pasen niet in de restanten van het paasvuur gaan spelen. Elk jaar komen er kinderen bij het brandwondencentrum terecht die in de paasbult gevallen zijn of brandwonden/blaren onder hun voeten hebben.

Mocht het toch misgaan?

Tips, eerste hulp bij brandwonden:

  • Koel de brandwond +/- 10 minuten met, bij voorkeur, lauw zacht stromend leidingwater.
  • Voorkom Koel alleen de wond!
  • Verwijder alleen de kleding die niet aan de wond kleeft.
  • Waarschuw een arts bij blaren, een aangetaste huid, elektrische en chemische verbrandingen.
  • Smeer niets op een brandwond.
  • Bedek de wond met steriel verband of een schone doek.
  • Geef het slachtoffer geen eten of drinken.
  • Vervoer het slachtoffer, indien mogelijk, zittend, in een warme deken.

 

 

bron : https://www.martiniziekenhuis.nl/Speciale-paginas/Brandenwonden-preventie/Veilig-Pasen/