Bewoners van de binnenstad lijken zich nauwelijks bewust te zijn van de extra risico’s die het wonen in oude panden met zich meebrengt. Dat blijkt uit de rapportage die brandweer Deventer heeft opgesteld na twee informatiebijeenkomsten op de Brink en ruim 100 huisbezoeken in het Bergkwartier.
Zo denken bewoners dat ze bij een brand wel veilig zijn op de binnenplaats achter het huis als deze aanwezig is. Dit is niet het geval. Een ander veel gehoorde uitspraak is dat men aangeeft “bij brand wel uit het raam te springen” of via een touwladder naar buiten te gaan. Echter bij huisbezoeken bleken de touwladders nog in de verpakking te zitten. Daarnaast hebben veel mensen het vertrouwen dat een hoogwerker van de brandweer ze tijdig uit de woning weet te halen.

Animo huisbezoeken boven verwachting

Op 13 en 29 oktober vorig jaar heeft de brandweer ‘Veiligheidsacties’ gehouden op de Brink en het Grote Kerkhof waarvoor 3.500 uitnodigingen waren verstuurd. Hier kon men een gratis rookmelder afhalen en adviezen krijgen van de brandweermedewerkers. Er zijn 300 rookmelders opgehaald door bewoners tijdens de actie. Daarop volgend zijn er 800 adressen in het Bergkwartier aangeschreven voor een huisbezoek. Hier kreeg de brandweer 123 aanmeldingen voor, 40 meer dan verwacht. De medewerkers van de brandweer ontvingen zeer positieve reacties van bewoners, zo is in het rapport te lezen.

Aanleiding voor de acties van de brandweer zijn de twee grote binnenstadbranden op 20 december 2013 in de Grote Overstraat en op 22 maart 2016 aan de Brink. Bij laatstgenoemde brand viel een dodelijk slachtoffer. Burgemeester Heidema nam vervolgens het initiatief om een betere bewustwording te creëren onder de bewoners over de gevaren van een brand in de binnenstad.

Kosten van voorlichting deels voor rekening gemeente

De brandweer wil nu ook huisbezoeken in de rest van de binnenstad afleggen. De kosten hiervan zijn €15.000 en moet de gemeente gaan betalen. De kosten van de pilot alsmede de uitgedeelde brandmelders en ander voorlichtingsmateriaal komen uit op €17.000. Dit heeft de brandweer betaald.

lees meer Bron: Deventer Radio en Televisie