Veiligheidswaarschuwing

 

Gebruik geen blusdekens voor vet / frituurbranden!

 

Uit nader onderzoek van de Nederlands Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is gebleken dat blusdekens niet geschikt zijn om de huidige type vet – frituurbranden te kunnen doven.

VEBON is een ondernemersvereniging voor de technische (brand)veiligheid in Nederland, deze adviseert consumenten frituurbranden bij voorkeur met een vetblusser te doven. Frituurbranden kunnen ontstaan bij het bakken van oliebollen, friet, kroketten, loempia’s, etc. Blus in ieder geval nooit met water, dat verergert beginnende branden en voor het doven van een in brand geraakte persoon.

VEBON waarschuwt geen blusdekens te gebruiken voor frituurbranden!

 

Gebruik een vetblusser bij valm in de frituurpan!

  • Gebruik een vetblusser volgen de instructies die op de blusser staan
  • Bij het blussen op voldoende afstand (enkel meters) van de brandende pan
  • Zet de warmtebron uit
  • Doe de afzuigkap uit
  • Laat de pan staan totdat deze is afgekoeld (ten minste een uur)

 

Wat zeker niet te doen!

  • Blus brandende olie of vet nooit met water
  • Pak geen brandende pan vast
  • Verplaats nooit een brandende pan. Het morsen van hete vloeistoffen geeft een groot risico op brandwonden en een groter wordende brand.

 

 

 

Is de brand te groot neem dan geen risico, zoek een veilig heenkomen voor u en andere aanwezigen en alarmeer de brandweer!